Autobussen Cannaerts

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Uit ervaring weten we dat er een heleboel vragen te beantwoorden zijn bij het boeken van een autobus. De meest voorkomende vragen hebben we hiernaast even op een rijtje gezet.

 

Heb je nog een andere vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contact

Hoe zit het met de rij- en rusttijden?

Al onze ritten (aurocarverhuur en reizen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet op rij- en rusttijden. Voor meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de FBAA (Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen) of bij onze dienst autocarplanning.

Zijn de autocars goed onderhouden?

Wij doen ons uiterste best om onze autocars ten allen tijde netjes en proper te laten vertrekken. Wij vragen uw medewerking om dit ook zo te houden: laat geen afval rondslingeren; maak gebruik van de plastic zakjes die onze chauffeurs speciaal voor dit doel voorzien.

Heb respect voor het materiaal dat ter u ter beschikking wordt gesteld: al te vaak treffen we kapotte armleuningen, gordijnen, noodhamertjes of verlichting aan.

We waarderen het ten zeerste wanneer u ons zelf op de hoogte brengt van eventuele defecten zodat wij hier zo spoedig mogelijk aan kunnen verhelpen.

Gelieve het toilet aan boord uitsluitend te gebruiken voor uw zeer dringende behoeften en hier niet nodeloos gebruik van te maken.

Veiligheid is onze prioriteit. Onze autocars worden in onze eigen werkplaats voorzien van alle nodige onderhoudsbeurten en zijn onderworpen aan alle wettelijke controles. Een panne of ongeval kan echter iedereen overkomen. Deze situaties geven onder geen enkel beding recht op schadevergoeding vanwege het autobusbedrijf.

Ik heb een klacht. Wat doe ik?

Hoewel wij ons uiterste best doen u een goede dienst te verlenen, kunnen omstandigheden buiten onze wil (verkeer, technisch defect, panne, onvoorziene wissel van chauffeur,…) soms roet in het eten gooien.
Daarom graag volgende afspraken:

Hebt u een klacht voor het vertrek of tijdens de reis:
Klachten voor vertrek of tijdens de rit, moet de klant zo snel mogelijk melden aan de bedrijfsleiding. Dit dient op een gepaste en bewijskrachtige manier te gebeuren, zodat in gezamenlijk overleg met de klant naar een gepaste oplossing kan worden gezocht.

Na de reis:
Werd een klacht tijdens de uitvoering van de rit niet bevredigend opgelost, of kon de klant onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één week na het einde van de overeenkomst een klacht indienen bij de busmaatschappij. Dit moet gebeuren per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, anders is de klacht niet ontvankelijk. Klachten worden steeds behandeld maar geven niet automatisch recht op een schadevergoeding.

Mag er gerookt worden op de bus?

Neen, onze autocars zijn rookvrij.

Mogen er dieren mee op de bus?

Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij dieren toelaten op de bus.

Zijn er drankjes te verkrijgen op de bus?

Enkele van onze autocars (let op: niet alle autocars! Kijk hiervoor de beschrijving van elke autocar na) zijn uitgerust met een koelkast. Indien u als verantwoordelijke op de autocar dranken aan uw groep wenst aan te bieden/te verkopen, vragen wij u dit voorafgaand aan uw reis met de bedrijfsleiding af te spreken.

Mag er gegeten worden op de bus?

Eten op de autocar is toegestaan, op voorwaarde dat de car netjes en proper terug wordt achtergelaten! Denk aan de mensen die na u komen. Diegene die voor u kwamen hebben de bus ook proper achtergelaten.

Wordt er een fooi aan de chauffeur gegeven?

Het is een gewoonte dat u, indien u tevreden bent over de inzet van de chauffeur, dit op het einde van de reis aangeeft door het geven van een fooi. Een bedrag van € 1 is gebruikelijk.

Mijn bagage is verloren geraakt op de bus. Wat nu?

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bagage. Het achterlaten van waardevolle voorwerpen (gsm, portefeuille, fototoestel, handtas, …) gebeurt op eigen risico. Bent u toch iets kwijtgeraakt of vergeten tijdens de rit, raden wij u aan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met het bedrijf. Als wij uw bezittingen terugvinden kan u ze komen afhalen na afspraak.

Hoe een veilige groepsreis plannen?

Ieder jaar reizen in ons land miljoenen mensen per autocar, voor een uitstap of op weg naar hun vakantiebestemming. Voor de overgrote meerderheid loopt alles op wieltjes : de autocar is inderdaad een van de meest veilige vervoermiddelen.
Toch herinneren de zeldzame, maar tragische ongevallen er ons elk jaar aan dat er nog inspanningen moeten worden geleverd om de veiligheid te verbeteren. Alhoewel de veiligheid tijdens een reis in de eerste plaats in handen ligt van de bestuurder, hebben wij allemaal een rol te vervullen. Autocarbedrijven, bestuurders en begeleiders : samen geven we voorrang aan veiligheid.

Reserveren