Bedrijfsvervoerplannen

Analyse

Eigen gecertificeerde bedrijfsvervoerplanners maken een grondige analyse van uw bestaande vervoerssituatie: woonclusters in kaart brengen (bijv. voor carpool), bereikbaarheids- en mobiliteitsprofielen opstellen, bestaande faciliteiten in kaart brengen. Verder maken we een blauwdruk van de heersende bedrijfscultuur inzake mobiliteit en wordt gepolst naar een objectieve en subjectieve veranderingsbereidheid. Deze resultaten zetten wij om in conclusies die u in een overzichtelijk verslag worden voorgelegd.

Bedrijfsvervoeradvies

Onze analyse vormt de basis voor ons advies aan u: welk vervoer past het beste in uw situatie? Met welke bedrijven kan worden samengewerkt? Wat moet worden geregeld? Zijn er aanpassingen nodig in het bedrijfsbeleid? Nieuwe investeringen? Hoeveel kosten kan u besparen? In samenspraak met het management werken wij een professioneel bedrijfsvervoerplan uit.

Change Management

De introductie en uitvoering van het bedrijfsvervoerplan vraagt voorbereiding: zo willen uw medewerkers weten wat dat voor he betekent? Hoe ziet het aanbod eruit? Welke veranderingen brengt dar voor mij mee? Wat heb ik hierbij te winnen of verliezen? Een change management, noodzakelijk om een bedrijfsvervoerplan succesvol te implementeren, wordt door Autobussen Cannaerts ondersteund met een doordachte sensibiliserings- en informatiecampagne.

Vamos, 'ontwart verkeersknopen'

Reserveren